Finansielle services

  Finansielle services

  • Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog i øverste højre hjørne på denne side. Oversættelser ydes som en hjælp, og er ikke ment som en ændring i indholdet i vores politikker. Den engelske version vil være gældende, og der henvises til denne i tilfælde af konflikt mellem en oversættelse og den engelske version.

  Politikker vedrørende Twitter Ads

  Denne politik gælder for Twitters betalte reklameprodukter, som er tweets, trends og konti markeret med et gult eller lilla mærke.

  Du kan få mere at vide om Twitters betalte reklameprodukter ved at klikke her

  Du kan få mere at vide om Twitters andre politikker ved at klikke her.

  Hvad er politikken?

  Twitter begrænser promovering af finansielle services og relateret indhold. Disse begrænsninger er baseret på det specifikke produkt eller den specifikke service, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet imod. Se de landespecifikke oplysninger herunder for at bestemme politikken for dit produkt eller din service og det land eller de lande, du ønsker at målrette imod. Medmindre andet er anført herunder, er promovering af finansielle services og relateret indhold forbudt.

  Bemærk: I visse tilfælde anført herunder er annoncører kun tilladt, hvis de har indhentet forudgående godkendelse fra Twitter. Godkendelse starter med, at du tager kontakt til et Twitter-kontoteam. Instruktioner om, hvordan du kontakter Twitter medfølger i hvert tilfælde.

  Alle annoncer vedrørende finansielle services og relateret indhold, som er tilladt i henhold til de landespecifikke oplysninger herunder, skal derudover:

  • være kompatible med al gældende lovgivning, tilvejebringe de nødvendige offentliggørelser, balancerede oplysninger om risici og fordele og alle oplysninger der skal tilvejebringes til investoren
  • være klart identificeret som finansielle services
  • indikere beskaffenheden og den specifikke type af finansiel service

  Hvilke produkter og services er underlagt denne politik?

  Politikken gælder for, men er ikke begrænset til:

  • bankservices og bankinstitutioner
  • Låneprodukter og -services
  • Prioritetslån og relaterede services, inklusive gældslettelse eller faglig bistand.
  • Investeringsråd, investeringsmuligheder og tilbud om forøgelse af velstand
  • Forsikringsprodukter og -services
  • Værdipapirer
  • Valutaveksling, spekulation og relaterede services

  Hvilke produkter og services er ikke underlagt denne politik?

  Denne politik gælder generelt ikke for:

  • Nyheder og oplysninger om finansielle services

  Hvordan varierer denne politik fra land til land?

  Se de landespecifikke oplysninger herunder for at bestemme politikken for dit produkt eller din service og det land eller de lande, du ønsker at målrette imod. Medmindre andet er anført herunder, er promovering af finansielle services og relateret indhold forbudt.

  Annoncer vedrørende finansielle services og relateret indhold er kun tilladt, når de er målrettet imod landene herunder:

  Afrika og Mellemøsten   

  Asien og Stillehavsområdet

  Europa

  Latinamerika

  Nordamerika

  Egypten

  Australien

  Østrig

  Argentina

  Canada*

  Ghana*

  Indien

  Belgien*

  Brasilien*

  USA*

  Kenya* Indonesien Kroatien*
  Chile

  Kuwait

  Japan*

  Tjekkiet

  Colombia


  Marokko*

  Malaysia

  Danmark

  Den Dominikanske Republik


  Nigeria*

  New Zealand  

  Frankrig

  Ecuador


  Pakistan

  Filippinerne

  Tyskland

  Guatemala


  Qatar*

  Rusland*

  Finland

  Mexico


  Saudi-Arabien

  Singapore*

  Irland*

  Peru


  Sydafrika

  Sydkorea*

  Israel

  Uruguay

  Tanzania*

  Thailand

  Italien*

  Venezuela


  Uganda*


  Holland  Forenede Arabiske Emirater

  Norge  Zambia*

  Polen*
  Portugal


  Rumænien

  Spanien

  Schweiz*  Sverige
  Tyrkiet
  Storbritannien og jurisdiktioner*

  *Annoncører, der målretter imod disse lande, er kun tilladt med forudgående godkendelse fra Twitter. Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

  Følgende yderligere krav gælder for annoncer vedrørende finansielle services målrettet imod visse lande.

  Australien

  • Promovering af værdipapirer er forbudt.

  Belgien

  Bulgarien

  Brasilien

  Canada

  • Annoncører, der ønsker at promovere følgende produkter, skal have licenser fra de relevante licensmyndigheder: værdipapirer, såkaldte "payday-lån".

  Colombia

  • Finansielle annoncører må kun målrette imod Colombia, hvis deres virksomhed er placeret i Colombia.

  Tjekkiet

  Danmark

  Ghana

  Kenya

  Indonesien

  • Promovering af værdipapirer er forbudt.

  Irland

  • Annoncører vedrørende investerings- og bankservices skal være godkendt den irske centralbank. Annoncører vedrørende kollektive investeringsfonde skal godkendes ved hjælp af et pas under UCITS-regimet, eller i tilfælde af ikke-UCITS, den irske centralbank. Disse annoncører er tilladt med forudgående godkendelse fra Twitter.

  • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

  Italien

  Japan

  Malaysia

  • Virksomheder, er tilbyder pengeservices, eller oplysninger, der direkte eller indirekte kan føre til en transaktion vedrørende virksomheder, der tilbyder pengeservices, er forbudt.

  • Værdipapirer og investeringsprogrammer er forbudt.

  • Enhver form for finansiel spekulation, der er beregnet til at promovere eller tiltrække interesse i værdipapirer er forbudt, med undtagelse af annoncører vedrørende relativt nyligt godkendte IPOs.

  Mexico

  • Annoncører vedrørende finansielle services må kun målrette imod Mexico, hvis deres virksomhed er placeret i Mexico.

  New Zealand

  • Promovering af værdipapirer er forbudt.

  Nigeria

  Polen

  Filippinerne

  • Annoncører vedrørende såkaldte "pre-need" planer og produkter skal være licenseret af forsikringskommissionen.

  Rusland

  • Annoncer, der er målrettet imod Rusland, skal være på russisk.

  • Kun annoncører, der er godkendt af den russiske centralbank, må målrette imod Rusland. Disse annoncører er kun tilladt med forudgående godkendelse fra Twitter.

  • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

  Singapore

  Sydkorea

  Spanien

  • Annoncører vedrørende værdipapirer skal være godkendt af CNMV.

  Sverige

  Schweiz

  Tanzania

  Uganda

  Ukraine

  Forenede Arabiske Emirater

  Storbritannien

  • Virksomheder, der tilbyder kravshåndtering, skal være godkendt af justitsministeriet. Produkter og services vedrørende investering i ejendom til salg og udlejning kræver ikke en licens. Andre finansielle annoncører skal være godkendt af Financial Conduct Authority. Disse annoncører er kun tilladt med forudgående godkendelse fra Twitter.

  • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

  • Godkendelser kræves ikke for annoncer målrettet imod de britiske jurisdiktion Gibraltar, Guernsey, Isle of Man og Jersey.

  USA

  • Promovering af kortfristede lån og services vedrørende lån til terminer, inklusive services til forebyggelse af tvangsauktion, er forbudt.

  • Promovering af gratis kreditrapporteringer må ikke være bundet til en tilbagevendende abonnementsservice. Disse annoncører er kun tilladt med forudgående godkendelse fra Twitter.

  • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

  Venezuela

  • Finansielle annoncører må kun målrette imod Venezuela, hvis deres virksomhed er placeret i Venezuela.

  • Annoncer vedrørende bankservices, mæglergebyrer, investeringer og handel skal være licenseret hos den relevante regulerende myndighed.

  Zambia

   

  Har du yderligere spørgsmål om politikken vedrørende finansielle services?

  For yderligere oplysninger om finansielle services eller for at indsende din finansielle licens til godkendelse hos Twitter skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supporthenvendelse ved hjælp af knappen Hjælp? i øverste højre hjørne i kontrolpanelet for dine annoncer.


   Var denne artikel nyttig?

   The maximum length for this field is 5000 characters.
   Success
   Udført. Tak for din feedback på denne artikel!
   Error
   Problem sending form.