Sagsrelateret annoncering

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter begrænser promoveringen af og kræver, at annoncøren certificeres, når denne viser oplysende, bevidstgørende og/eller handlingsopfordrende annoncer om emner som aktivt medborgerskab, økonomisk vækst, miljøforvaltning eller social lighed. Vi har truffet denne beslutning ud fra følgende overbevisninger: 

 • Annoncering bør ikke anvendes til at fremkalde politiske, retslige, lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige resultater, hvorimod sagsrelateret annoncering kan fremme den offentlige samtale om vigtige emner.
 • Annoncering, der benytter mikromålretning, skaber helt nye udfordringer for den offentlige diskurs, hvis reelle konsekvenser endnu ikke er klarlagt.

Hvilke begrænsninger er der?

Alle annoncører skal ud over at overholde Twitter Ads-politikkerne, herunder vores politik for politisk indhold, desuden gennemgå vores certificeringsproces for annoncører, ligesom de er underlagt følgende begrænsninger: 

 • Der kan og må kun målrettes efter geografi, søgeord og interesse. Ingen andre målretningstyper er tilladt, herunder skræddersyede målgrupper.    
  • Målretning efter geografi må kun ske på stats-, regions- eller provinsniveau og derover. Målretning efter postnummer er ikke tilladt.
  • Målretning efter søgeord og interesse må ikke indeholde udtryk, der er forbundet med politisk indhold, forbudte annoncører eller politiske sympatier eller tilhørsforhold (f.eks. "konservativ", "liberal" "politisk valg" osv.).
 • Annoncer må ikke vises på vegne af eller specifikt henvise til personer eller enheder, som har forbud mod at annoncere i henhold til vores politik for politisk indhold
 • En annonces landingsside må ikke linke direkte til personer eller enheder, som har forbud mod at annoncere i henhold til vores politik for politisk indhold

Kommercielle organisationer, der ønsker at vise oplysende, bevidstgørende og/eller handlingsopfordrende annoncer om sådanne emner er desuden underlagt følgende begrænsninger: 

 • Annoncerne må ikke have som hovedformål at fremkalde politiske, retslige, lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige resultater.
 • Annoncerne skal være i overensstemmelse med organisationens offentligt erklærede værdier, principper og/eller overbevisning.

Er nogen fritaget fra denne politik?

Statslige og overstatslige agenturer og enheder er ikke underlagt begrænsningen vedrørende geografisk målretning, så længe de overholder alle andre begrænsninger.

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.