Politikker for målretning efter søgeord

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

 
 

Politikker for Twitter Ads

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter, som er Tweets, trends og konti.

Du kan få mere at vide om Twitters betalte annonceringsprodukter ved at klikke her

Du kan få mere at vide om Twitters øvrige politikker ved at klikke her.

Opdateret 13. marts 2014

Twitter Ads giver annoncørerne en lang række muligheder for at målrette deres indhold mod netop de brugere, der forventes at have interesse for deres indhold.

I denne artikel beskrives en politik, som vi har udviklet til at hjælpe annoncørerne med at opnå deres mål gennem målretning efter søgeord på tidslinjer, uden at brugernes tillid kompromitteres.

Annoncører, der bruger målretning efter søgeord på tidslinjer, skal overholde denne politik og alle andre Twitter Ads-politikker for at kunne annoncere.

Hvad er politikken?

Annoncører, der bruger målretning efter søgeord på tidslinjer, må ikke vælge søgeord, der er målrettet mod følsomme kategorier. Medmindre andet er angivet i de landespecifikke krav herunder, gælder denne politik globalt.

Hvilke følsomme kategorier må der ikke målrettes mod?

  • Påstået eller faktisk udførelse af en kriminel handling
  • Sundhed
  • Genetiske og/eller biometriske data
  • Dårlig økonomi eller dårlige økonomiske forhold
  • Politisk tilknytning eller overbevisning
  • Race eller etnisk oprindelse
  • Religiøs eller filosofisk tilknytning eller overbevisning
  • Seksuelle tilhørsforhold
  • Medlemskab af fagforening

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

USA

Annoncører, der målretter mod USA, har lov til at målrette baseret på medlemsskab af fagforening og politisk tilknytning og overbevisning.

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Som med alle annonceringsplatforme er der visse krav, der skal følges, når Twitter bruges til annoncering. Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand, din virksomhed, dit promoverede indhold og dine målretningskriterier. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold og målretningen på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende onlineannoncer.

Når du konfigurerer søgeord i din kampagne, skal du være opmærksom på den målgruppe, du kan nå ud til, og tilpasse målretningen og budskabet på en måde, som er passende og overholder vores Twitter Ads-politikker. Brug af søgeord til målretning mod brugere baseret på følsomme kategorier er ikke tilladt i visse lande. Det kan desuden blive betragtet som upassende eller stødende og kan have dårlig indflydelse på dit brand, produkt eller tjenesteydelse. Målretning mod brugere baseret på følsomme kategorier er en overtrædelse af vores Twitter Ads-politikker.

Twitter tager overtrædelser af Twitter Ads-politikkerneTwitter-reglerne og vilkårene for anvendelse alvorligt. Vi undersøger indberettede overtrædelser og træffer de fornødne foranstaltninger, som kan omfatte fjernelse af stødende annoncer og fjernelse af annoncører fra Twitter Ads-platformen.

 

Har du spørgsmål eller feedback vedrørende noget på denne side?

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.

Lær mere om at blokere eller afvise annoncer i denne artikel om "Indberetning af Twitter-annoncer". Du kan indberette en annonce, der potentielt overtræder disse politikker, via formularen Indberet en annonce.

Vi undersøger de indberettede overtrædelser og træffer de fornødne foranstaltninger på grundlag af Twitter Ads-politikkenTwitter-reglerne og vores vilkår for anvendelse.

Gå ind på business.twitter.com, hvis du er interesseret i at annoncere på Twitter og gerne vil vide mere.