Sagsbaseret annonceringspolitik

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter begrænser annonceringen af og kræver, at annoncøren certificeres, når denne viser oplysende, bevidstgørende og/eller handlingsopfordrende annoncer om emner som aktivt medborgerskab, økonomisk vækst, miljøforvaltning eller social lighed. Vi har truffet denne beslutning ud fra følgende overbevisninger: 

 • Annoncering bør ikke anvendes til at fremkalde politiske, retslige, lovgivningsmæssige eller reguleringsmæssige resultater, hvorimod sagsrelateret annoncering kan fremme den offentlige samtale om vigtige emner.
 • Annoncering, der benytter mikromålretning, skaber helt nye udfordringer for den offentlige diskurs, hvis reelle konsekvenser endnu ikke er klarlagt.

Hvilke begrænsninger er der?

Ud over at overholde alle andre Twitter-annonceringspolitikker, herunder vores Politik for politisk indhold, skal alle annoncører gennemføre vores annoncørcertificeringsproces og overholde følgende begrænsninger: 

 • Der kan og må kun målrettes efter geografi, søgeord og interesse. Ingen andre målretningstyper er tilladt, herunder brugerdefineret målgrupper.    
  • Geo-targeting kan kun ske på stats-, provins- eller regionniveau og derover. Målretning efter postnummer er ikke tilladt.
  • Målretning efter søgeord og interesse må ikke indeholde udtryk, der er forbundet med politisk indhold, forbudte annoncører eller politiske sympatier eller tilhørsforhold (f.eks. "konservativ", "liberal" "politisk valg" osv.).
 • Annoncer må ikke køres på vegne af eller specifikt henvise til personer eller enheder, der har forbud mod at annoncere under vores Politik for politisk indhold
 • En annonces landingpage må ikke være direkte forbundet til personer eller enheder, der har forbud mod at annoncere under vores Politik for politisk indhold

Profitorganisationer, der ønsker at køre annoncer, der uddanner, øger bevidstheden om og/eller opfordrer folk til at handle i forbindelse med disse sager, skal også overholde følgende yderligere begrænsninger: 

 • Annoncer bør ikke have som primært mål at opnå politiske, retslige, lovgivningsmæssige eller regulatoriske resultater; og
 • Annoncerne skal være i overensstemmelse med organisationens offentligt erklærede værdier, principper og/eller overbevisning.

Er nogen fritaget fra denne politik?

Statslige og overstatslige agenturer og enheder er ikke underlagt begrænsningen vedrørende geografisk målretning, så længe de overholder alle andre begrænsninger.

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er ved at blive gennemgået, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og indsende en henvendelse ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.

Klar til at komme i gang?